Оплата и доставка


Доставка до 50 кг / 0,3 м3, по Москве 1000 руб., за МКАД +20 руб за последующий 1 км.

Вес: от 50 до 300 кг

..............................................................

Объем: от 0,3 м3  до 1 м3

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 1: 1100 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 2: 1400 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 3: 1600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 4: 1400 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 5: 1800 

..............................................................

Доставка за МКАД: +25 ₽/км.

Длина: 3 м

..............................................................

Объем до 8 м3

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 1: 1800 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 2: 2400 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 3: 2800 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 4: 2400 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 5: 2900 

..............................................................

Доставка за МКАД: +35 ₽/км.

Длина: 4 м

..............................................................

Объем до 12 м3

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 1: 2000 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 2: 2600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 3: 3000 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 4: 2600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 5: 3100 

..............................................................

Доставка за МКАД: +40 ₽/км.

Длина: 4 м

..............................................................

Объем до 18 м3

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 1: 2200 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 2: 3100 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 3: 3400 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 4: 3100 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 5: 3600 

..............................................................

Доставка за МКАД: +40 ₽/км.

Длина: 5 м

..............................................................

Объем до 25 м3

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 1: 3600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 2: 4600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 3: 5100 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 4: 4600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 5: 5600 

..............................................................

Доставка за МКАД: +45 ₽/км.

Длина: 6,2 м

..............................................................

Объем до 38м3

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 1: 5600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 2: 7600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 3: 8600 

..............................................................

Доставка по Москве ЗОНА 4: 7600 

..............................................................